Multi Μονάδες

Multi Μονάδες

Multi εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες για πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού . Τα συστήματα multi περιλαμβάνουν μία εξωτερική μονάδα η οποία συνδέεται με δύο ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες. Η περίπτωση είναι ιδανική για εγκαταστάσεις σε νέες κατοικίες . Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προεγκατάσταση σωληνώσεων στο αρχικό στάδιο κατασκευής της οικίας .


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.